Vești bune! Noua lege a adopției a intrat în vigoare!

< Înapoi

Noua Lege a adopţiei, iniţiată în 2015 de Guvern şi care simplifică procedurile şi reduce termenele intră de astăzi, 12 august 2016, în vigoare! Numai sase la sută dintre copiii aflați în grija statului au fost adoptați în 2015, dar credem că acest procent va crește semnificativ odată cu modificarea Legii adopției.

Modificările aduse legii adopției:


Demersuri prealabile pentru ca un copil să devină adoptabil:

 Durata măsurii de protecție specială a fost limitată fiind scurtate majoritatea termenelor la jumătate.

 Astfel, planul individualizat de protecție are ca finalitate adopția dacă:

- după instituirea măsurii de protecţie specială a trecut 1 an şi părinţii fireşti ai copilului, în grija cărora acesta nu a putut fi lăsat din motive neimputabile părinţilor, precum şi rudele până la gradul al patrulea ale acestuia, care au putut fi găsite, nu realizează niciun demers pentru reintegrarea/integrarea copilului în familie;

- dupã instituirea măsurii de protecţie specială au trecut 6 luni (față de 1 an cât este în prezent) şi părinţii fireşti ai copilului şi rudele pânâ la gradul IV, care au putut fi gãsite, nu colaboreazã cu autorităţile în vederea realizării demersurilor pentru reintegrarea/integrarea copilului în familie;

 - după instituirea măsurii de protecţie specială au trecut 6 luni (față de 1 an cât este în prezent) şi părinţii şi rudele copilului până la gradul IV nu au putut fi găsite; 

- după instituirea măsurii de protecţie specială, părinţii şi rudele copilului până la gradul IV care au putut fi găsite, declară în scris că nu doresc să se ocupe de creşterea şi îngrijirea copilului şi în termen de 30 de zile (față de 60 de zile cât este în prezent) nu au revenit asupra declaraţiei.

 

Exprimarea consimțământului la adopție

Instanța competentă poate să declare adoptabil un copil și în situația în care părinţii, deși legal citați, nu se prezintă la două termene consecutive fixate de instanță pentru exprimarea consimţământului considerându-se refuz abuziv din partea acestora. 

 

Statutul de copil adoptabil:

Statutul de copil adoptabil va fi valabil până când copilul împlinește 14 ani sau până la încuviințarea adopției, nemaifiind astfel necesară reluarea periodică a demersurilor de căutare a părinților și rudelor și nici reluarea procedurii în fața instanței. În legea actuală aceste demersuri sunt obligatorii deoarece statutul de copil adoptabil este valabil 2 ani. 

În cazul copiilor de peste 14 ani statutul de copil adoptabil se prelungește sau poate fi obținut dacă există o cerere expresă din partea unui adoptator/familie adoptatoare.  

 

Evaluarea și atestatul de persoană sau familie adoptatoare:

Evaluarea adoptatorului sau familiei adoptatoare se poate realiza pe lânga Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului și de către de către organismele private autorizate (OPA) să desfăşoare activităţi în cadrul procedurii adopţiei interne. 

Evaluarea se realizează de către DGASPC sau de către Organismul Privat Autorizat acolo unde adoptatorul/ familia adoptatoare locuiește în fapt.  

În situaţia în care soţii familiei adoptatoare şi-au stabilit domicilii diferite, evaluarea se realizează de către direcţia de la domiciliul soţului unde aceştia locuiesc în fapt sau de către un organism privat autorizat. 

Se reduce perioada în care se realizează evaluarea persoanelor/familiilor în vederea obținerii atestatului, de la 120 de zile la 90 de zile. 

Valabilitatea atestatului de persoană/familie adoptatoare se prelungește de la 1 an la 2 ani.

Se elimină etapa de pregătire a persoanelor/familiilor care reînnoirea atestatului în situația în care vechiul atestat a expirat sau pentru persoanele care au în plasament de cel puțin 1 an copilul pe care doresc să îl adopte.

Contestaţia privind raportul de evaluare a persoanei/familiei adoptatoare se soluţionează în maxim 30 de zile de la înregistrare de către o Comisie alcătuită din reprezentanţi ai ANPDCA, Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali şi Colegiului Psihologilor din România, în componența comisiei fiind incluși, pentru prima dată, reprezentanți ale celor două colegii profesionale.
 

Potrivirea dintre copil și adoptatori:

Inițierea demersurilor de potrivire  se realizează de către direcția de la domiciliul copilului fără ca ANPDCA să mai intervină în această procedură. Demersurile de potrivire a copilului cu adoptatorii se vor realiza doar de către DGASPC, instituție care se află în imediata proximitate a copilului cunoscând cel mai bine nevoile acestuia.
 

Încredințarea în vederea adopției, etapă anterioară încuviințării adopției:

În situația în care copilul se află în îngrijirea familiei adoptatoare într-o formă de protecție specială sau în tutelă de mai mult de 6 luni, încredințarea în vederea adopției nu mai este necesară. În prezent termenul dincolo de care încredințarea în vederea adopției nu este necesară este de 2 ani.
 

Procedura în fața instanței de judecată:

Primul termen de judecată a cererilor în cadrul procedurii adopției va fi stabilit în 15 zile de la înregistrarea cererii la instanță. 

Cererile de încredinţare în vederea adopţiei se vor judeca fără a mai fi necesară citarea parţilor.

Se reduce termenul de apel de la 30 de zile la 10 zile, cu excepția hotărârilor judecătorești prin care se soluționează cererea prin care un copil devine adoptabil, unde termenul de apel este de 30 de zile.

 

Adopția internațională:

Se reduce de la 2 ani la 1 an termenul în care un copil poate deveni eligibil pentru adopţia internaţională, termen care se calculează de la data la care un copil a devenit adoptabil. Până la împlinirea termenului de 1 an se încearcă identificarea pentru copilul adoptabil a unei familii/persoane adoptatoare din România.
 

Susținerea persoanei/familiei adoptatoare:

Angajatorii sunt obligați să acorde adoptatorilor timp liber pentru realizarea evaluărilor necesare în vederea obţinerii atestatului pentru adopţie şi pentru participarea la potrivirea cu copilul adoptabil, în limita a maximum 40 de ore/an, fară afectarea drepturilor salariale.

Constituie contravenție, nerespectarea de către angajator a acestei prevederi legale și se sancționează cu amenda de la 1000 lei la 2500 lei.

Se prevede posibilitatea acordării unui concediu de acomodare, care include și perioada încredinţării copilului în vederea adopţiei, cu o durată de maxim 1 an, timp în care este acordată şi o indemnizaţie lunară în cuantum de 1.700 RON.

Click aici pentru Normele de aplicare a legii adopției.


 

Stiri și evenimente

Orice cuvinte am încerca să asternem pe hartie, cu greu ar putea egala testimonialele de mai jos, testimoniale ce apartin familiilor participante, care doresc să își împlinească familia prin adopție

CITESTE MAI DEPARTE
Povestea mea

Asemănarea era izbitoare: aceiaşi ochi albaştri, aceeaşi piele alba şi catifelată – nu-mi venea să cred! Ne-au întrebat după un timp ce părere avem, eu nu puteam vorbi şi nu-mi puteam explica…

CITESTE MAI DEPARTE
Program evenimente
Alegeți din timp proiectele și evenimentele în care vă puteți implica sau pe care le puteți susține cu o donație
Despre noi

Inima organizaţiei a început să bată odată cu povestea personală a fondatorilor organizaţiei, care au adoptat şi au dorit să genereze transparență și eficiență în sistemul de adopţii, astfel încât fiecare copil părăsit să aibă parte de copilărie într-o familie, cât mai curând posibil. 


Munca noastră

De la simplificarea legii adopției, la lobby, la consiliere și suport, zi de zi echipa Ador Copiii este vocea copiilor fără o familie și vocea familiilor care doresc să adopte un copil. În acest scop, serviciile Ador Copiii, acreditate, sunt oferite de o echipă inimoasă, specializată în consiliere în adopție. Nu ezitați să apelați la serviciile noastre, veți găsi empatie, transparență și profesionalism.


Galerie video

Galerie
foto
Vrei să ne ajuți?


Membrii cotizanți, donatori și sponsori pun mână de la mână și ajută în fiecare zi. Fiecare ajutor este binevenit. 
AJUTĂ ȘI TU!

 

 
Parteneri Platinum
Parteneri Gold
Parteneri Silver