Întrebări frecvente

Pentru a a-ți oferi mai multe informații referitoare la condițiile adopției unui copil care trebuiesc îndeplinite în țara noastră­ am compilat această listă de întrebări frecvente. În cadrul acesteia vei găsi detalii utile referitoare la procesele de adopții de copii din România.

Ce înseamnă adopţia internă?

Adopţia internă este adopţia în care atât adoptatorul sau familia adoptatoare, cât şi adoptatul au reşedinţa obişnuită în România.

Ce înseamnă adopţia internaţională?

Adopţia internaţională este adopţia în care adoptatorul sau familia adoptatoare şi copilul ce urmează să fie adoptat au reşedinţa obişnuită în state diferite, iar în urma încuviinţării adopţiei, copilul urmează să aibă aceeaşi reşedinţă obişnuită cu cea a adoptatorului.

Ce înseamnă reşedinţa obişnuită, potrivit legii adopţiei?

Conform legii adoptiei, prin reşedinţă obişnuită în România a adoptatorului/familiei adoptatoare se înţelege situaţia: 

a) cetăţenilor români sau cetăţenilor români cu multiplă cetăţenie, după caz, care au domiciliul în România, care au locuit efectiv şi continuu pe teritoriul României în ultimele 12 luni anterioare depunerii cererii de atestare; la stabilirea continuităţii nu sunt considerate întreruperi absenţele temporare care nu depăşesc 3 luni şi nici cele determinate de şederea pe teritoriul altui stat ca urmare a existenţei unor contracte de muncă impuse de derularea unor activităţi desfăşurate în interesul statului român, precum şi ca urmare a unor obligaţii internaţionale asumate de România; 
b) cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European sau străinilor care au drept de rezidenţă permanentă ori, după caz, drept de şedere permanentă pe teritoriul României. 

Prin reşedinţă obişnuită în România a copilului se înţelege situaţia: 
a) copiilor cetăţeni români cu domiciliul în România care au locuit efectiv şi continuu pe teritoriul României în ultimele 12 luni anterioare introducerii cererii de încuviinţare a adopţiei; 
b) copiilor cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene şi ai statelor membre ale Spaţiului Economic European sau străini care au drept de rezidenţă permanentă ori, după caz, drept de şedere

permanentă pe teritoriul României şi care au locuit în mod efectiv şi continuu pe teritoriul României în ultimele 12 luni anterioare introducerii cererii de încuviinţare a adopţiei.

Cine poate adopta?

Pot adopta atât familiile (persoane căsătorite intre ele - soţ şi soţie), cât şi persoanele singure (necăsătorite) care obţin atestatul de familii/ persoane apte să adopte.

Cine nu poate adopta?

Art. 459 din Codul Civil al României prevede că “Persoanele care nu au capacitate deplină de exerciţiu, precum şi persoanele cu boli psihice şi handicap mintal nu pot adopta”.

(1) Persoana care a fost condamnată definitiv pentru o infracţiune contra persoanei sau contra familiei, săvârşită cu intenţie, precum şi pentru infracţiunea de trafic de persoane sau trafic şi consum ilicit de droguri nu poate adopta. 
(2) Persoana ori familia al cărei copil beneficiază de o măsură de protecţie specială sau care este decăzută din drepturile părinteşti nu poate adopta. 
(3) Interdicţia se aplică şi persoanelor care doresc să adopte singure, ai căror soţi sunt bolnavi psihic, au handicap mintal sau se găsesc în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (1) şi (2).

Costurile impuse de legea română

Potrivit legii române nu sunt prevăzute nici un fel de taxe pentru a urma procedura de adopţie internă şi nici pentru cea internaţională.

Cine are prioritate la adopţie?

Au prioritate la adopţia copilului:

    a) rudele copilului, până la gradul al patrulea inclusiv;
    b) persoana/familia alături de care copilul s-a bucurat de viaţă de familie o perioadă de minim 6 luni;
    c) persoanele/familiile care au adoptat fraţi ai copilului.

În accepţiunea legii adopţiei prin noţiunea de „persoane alături de care copilul s-a bucurat de viaţă de familie” se înţelege - tutorele, asistentul maternal profesionist, persoana/familia de plasament sau, după caz, alte persoane care au convieţuit/convieţuiesc împreună cu copilul, dacă aceştia s-au implicat direct şi nemijlocit în îngrijirea şi educarea lui, iar copilul a dezvoltat relaţii de ataşament faţă de ei.Stiri și evenimente

Programul „Cercul Siguranței” pune accent pe accesarea sensibilității înnăscute a părinților de a fi alături copiilor lor și oferă o ‘hartă’ pentru a întelege mai bine nevoile acestora.

CITESTE MAI DEPARTE
Povestea mea

Cum m-am hotărât ?! Hotărârea de a urma acest drum am luat-o repede, fără îndelungi consultări… efectiv, într-o dimineaţă la cafea îi zic soţului că din întâmplare am văzut pe net o informaţie...

CITESTE MAI DEPARTE
Program evenimente
Alegeți din timp proiectele și evenimentele în care vă puteți implica sau pe care le puteți susține cu o donație
Despre noi

Inima organizaţiei a început să bată odată cu povestea personală a fondatorilor organizaţiei, care au dorit să inspire și alte familii să schimbe viata unui copil. Valorile pe care ne bazăm în tot ceea ce facem sunt: empatie, sprijin și suport, responsabilitate și corectitudine.  

 


Galerie video

Galerie
foto


Oameni minunaţi, ca tine, se implica în fiecare zi.
SUSTINE!

 

 
Parteneri Platinum
Parteneri Gold
Parteneri Silver