Adopţia internă este adopţia în care atât adoptatorul sau familia adoptatoare, cât şi adoptatul au reşedinţa obişnuită în România.

 
Parteneri Platinum
Parteneri Gold
Parteneri Silver